Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Gdy karmisz piersią

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca karmienie wyłącznie piersią przez około 6 pierwszych miesięcy życia. Po tym okresie korzystne jest utrzymanie karmienia piersią jeszcze przez około pół roku, przy stopniowym wprowadzaniu odpowiednich grup pokarmów.

W pierwszym półroczu mleko matki całkowicie zaspokaja potrzeby żywieniowe maluszka. Wyjątkowo cenne są pierwsze krople matczynego pokarmu. To tak zwana siara, która zawiera wyjątkowo dużo przeciwciał, cennych białek (jak np. laktoferyna) i przyjaznych bakterii, które ochraniają przewód pokarmowy dziecka przed kolonizacją szkodliwymi drobnoustrojami.

Choć karmienie piersią zapewnia prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka i zmniejsza ryzyko wielu chorób, to z mlekiem matki nie są dostarczane w odpowiedniej ilości witaminy D i K.1

Zawartość witaminy D w pokarmie kobiecym jest niewielka. Niemowlęta karmione wyłącznie piersią lub w sposób mieszany wymagają od pierwszych dni życia suplementacji witaminy D, aby zminimalizować ryzyko krzywicy. Niemowlęta karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym nie muszą dodatkowo otrzymywać witaminy D, ale w przypadku stosowania mleka modyfikowanego, jako uzupełnienia pokarmu naturalnego, zaleca się konsultację z pediatrą, w celu ustalenia indywidualnej dawki witaminy.1

Mleko mamy nie zapewnia też odpowiedniej podaży witaminy K. Wszystkie noworodki, w celu zapewnienia odpowiedniej krzepliwości krwi i tym samym ochrony przed krwotokami, otrzymują po urodzeniu jednorazową dawkę witaminy K. Od drugiego tygodnia życia eksperci zalecają podawanie witaminy K na dobę, aż do ukończenia trzeciego miesiąca.2

REKOMENDACJE – KARMIENIE PIERSIĄ

Wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez około 6 miesięcy (WHO, AAP – American Acadaemy of Pediatrics, ESPGHAN - European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).3,4

Między 17 a 24 tygodniem życia dziecku powinno się zacząć wprowadzać żywność uzupełniającą, w tym gluten (ESPGHAN). Początkowo nowe produkty dziecko powinno otrzymywać w niewielkich ilościach na zasadzie smakowania.4

Karmienie piersią powinno być kontynuowane przez:

  • przynajmniej 12 miesięcy (AAP)5
  • 2 lata (WHO)3
  • jak długo, jak tego pragną matka i dziecko (ESPGHAN)4

Opracowano na podstawie publikacji:

1. Zalecenia Zespołu Ekspertów w sprawie profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Standardy Medyczne nr 1/2007. 2. Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M i wsp. Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej — rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D . Endokrynol Pol 2013;64:319-327. 3. World Health Organization: Global Strategy for infant and young child feeding. Annex 2. W: Infant and young child nutrition. 55 World Health Assembly, Report by the Secretariat. Geneva 2002. 4. ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C, Braegger C, Desci T i wsp. Breastfeeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2009;49:112-125. 5. AAP. Breastfeeding and the use of human milk. Section on breastfeeding. Pediatrics 2012 ;129:827-841.