Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Zalecenia Ekspertów

Badania epidemiologiczne dowodzą, że deficyt witaminy D jest powszechny zarówno w Polsce, jak i wśród mieszkańców krajów Europy Środkowej. Mimo wytycznych na temat suplementacji witaminą D opracowanych w Polsce (rok 2009), deficyt witaminy D pozostaje wciąż powszechny we wszystkich przedziałach wiekowych, stanowiąc globalny problem zdrowia publicznego.2

W 2013 r. zostały opublikowane najnowsze wytyczne dotyczące suplementacji witaminą D dla populacji osób zrowych i dla grup ryzyka deficytu witaminy D.

Zalecenia do stosowania witaminy D (2013)2:

                   

W 2007 r. natomiast zostały opracowane zalecenia dotyczące stosowania witaminy K i są nadal aktualne.

Zalecenia do stosowania witaminy K (2007)1:

Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymać witaminę K.

Noworodki i niemowlęta karmione piersią poza jednorazową dawką witaminy K podaną po urodzeniu wymagają dalszej profilaktycznej podaży witaminy K w okresie od 2 tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia:

  • Niemowlęta karmione piersią – powinny otrzymywać witaminę K w dawce 25 mikrogramów/dobę

           1 kapsułka "twist-off"

  • Niemowlęta karmione piersią z przewlekającą się biegunką, przedłużającą się żółtaczką, przejściową cholestazą powinny otrzymywać witaminę K w zwiększonej dawce – 50 mikrogramów/dobę do czasu ustąpienia objawów chorobowych

          2 kapsułki "twist-off"

  • W przypadku cholestazy i mukowiscydozy dawkowanie witaminy K powinno być wyższe, zgodne z rekomendacjami w danej jednostce chorobowej

Niemowlęta karmione mieszankami mlecznymi modyfikowanymi, mlekiem dla wcześniaków, a także mieszankami mlekozastępczymi po otrzymaniu jednorazowej dawki witaminy K po urodzeniu nie wymagają dalszej profilaktycznej podaży.

Opracowano na postawie publikacji:

1. Zalecenia Zespołu Ekspertów w sprawie profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Standardy Medyczne nr 1/2007. 2. Płudowski P., Karczmarewicz E., Chlebna-Sokół D. i wsp.: Witamina D: rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013. Standardy Medyczne, 2013; 10: 573–578