Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Praca

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w firmie Vitis Pharma
Sp. z o.o. prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
lub

Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

W przypadku naszego zainteresowania skontaktujemy się z Państwem.

Informujemy, że zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez Vitis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia              29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zebrane dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacji w firmie Vitis Pharma Sp. z o.o. w Polsce. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych    i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji klauzuli, dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Vitis Pharma Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji.”