Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Oferta

Nasze produkty wykazują korzystny wpływ na zdrowie człowieka, co potwierdzono w obserwacjach i badaniach klinicznych. Dzięki wielu badaniom klinicznym przeprowadzonym z zastosowaniem naszych produktów potwierdzono ich wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Naszym celem na przyszłość jest dalszy rozwój oferty produktów, które wykorzystują powyższe możliwości i takich , których oczekuje konsument,

Nasza bieżąca oferta to witaminy dla niemowląt karmionych piersią, preparaty wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i pokarmowego. Wspiera je szeroki wachlarz danych z obserwacji i badań klinicznych, w tym licznych opracowanych w najwyższym standardzie prób klinicznych, zgodnych ze standardami dobrej praktyki klinicznej.