Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Jakie zmiany zachodzą w organizmie, gdy dziecko cierpi na zaparcia?07.12.2016

  • Zatrucie organizmu – proces wydalania ma za zadanie usunąć z organizmu niepotrzebne produkty przemiany materii. W przypadku, gdy kał nie jest usuwany z organizmu i zalega w jelitach, obecne w nim toksyny są z powrotem wchłaniane przez tkanki do organizmu. Im dłużej kał bytuje w jelicie, tym większe pokłady toksyn zostają wchłonięte. Dlatego, jeśli nie chcesz, aby takie zaburzenia wystąpiły u Twojego dziecka, to w ramach leczenia zaparć możesz podać mu skuteczny preparat na zaparcie Dicopeg Junior, który nie zalega w jelitach i jest sprawnie usuwany przez organizm. To naturalny preparat, którego działanie zostało opracowane szczególnie z myślą o dzieciach.

 

  • Problemy dermatologiczne – problemy z wydalaniem mogą objawiać się również niekorzystnym wyglądem skóry. Dzieję się tak, gdyż jest to tkanka bardzo silnie reagująca na wszelkie zmiany zachodzące w organizmie. Wspomniane cofanie się toksyn może doprowadzić nie tylko do wewnętrznego zatrucia, ale także powstania wykwitów i krost w obrębie skóry twarzy.

 

  • Rozleniwienie jelita – brak pracy jelita grubego, polegającej na wykonywaniu ruchów robaczkowych, przesuwających kał, skutkuje jego rozleniwieniem i całkowitym zanikiem tego odruchu. Niemożność przesuwania mas kałowych sprawia, że mięśnie jelita zaczynają całkowicie zanikać, a bardzo trudno jest je z powrotem przywrócić do poprawnego funkcjonowania.

 

  • Nowotwór – w skrajnych przypadkach brak regularnych wypróżnień może nawet doprowadzić do powstaniu zmian nowotworowych. Narażone na powstanie nowotworu jest jelito grube, w obrębie którego zalegają kolejne masy kałowe. Sygnałem ostrzegawczym w tym przypadku jest obecność krwi w kale.