Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Dziecko powyżej roku życia

Dieta około 80 proc. dzieci w naszym kraju jest uboga w witaminę D, a zalecenia dotyczące podawania witaminy D w wieku powyżej 1. roku nie są realizowane.

80% dzieci i 50% niemowląt otrzymuje niewystarczającą dawkę witaminy D2

W trakcie ekspozycji na promienie słoneczne organizm ludzki może produkować witaminę D. Niestety w naszej szerokości geograficznej, zagrożenie niedoborami witaminy D jest szczególnie duże. Od początku października do końca marca synteza witaminy D, w wyniku oddziaływania światła słonecznego, jest bardzo mała. Także w miesiącach letnich może być ona niewystarczająca ze względu na konieczność stosowania filtrów przeciwsłonecznych.

Skutki deficytu witaminy D mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka, a także przyczyniać się do wielu zaburzeń w wieku dorosłym. Brak odpowiedniej profilaktyki u dzieci prowadzić może do rozwoju krzywicy.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi profilaktyki niedoboru witaminy D, w naszej szerokości geograficznej dzieci w wieku powyżej 1 roku powinny otrzymywać suplementację farmakologiczną w miesiącach od wrzesnia do kwietnia, a w przypadku narażenia na brak odpowiedniej syntezy skórnej – także w miesiącach letnich.

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 1. ROKU POWINNY OTRZYMYWAĆ:

  • Suplementacja w dawce 600-1000 IU/dobę (15,0-25,0 μg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień - kwiecień
  • Suplementacja w dawce 600-1000 IU/dobę (15,0-25,0 μg/dobę), zależnie od masy ciała, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich

           2-3 kapsułki "twist-off" lub 2-3 aplikacje aerozolu

Opracowano na postawie publikacji:

1. Płudowski P., Karczmarewicz E., Chlebna-Sokół D. i wsp.: Witamina D: rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013. Standardy Medyczne, 2013; 10: 573–578. 2. Badanie „Kompleksowa ocena sposoby żywienia dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy w Polsce”, red. H.Weker, M.Barańska, Warszawa 2011, opublikowane na stronie internetowej Fundacji Nutricia www.fundacjanutricia.pl