Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Odporność

Odporność to zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi immunologicznej. Odporność to inaczej zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami. Wszystkie mechanizmy odporności zebrane w całość tworzą układ odpornościowy (immunologiczny).


Układ odpornościowy człowieka składa się z grasicy, śledziony, węzłów chłonnych, szpiku kostnego, migdałków oraz fragmentów jelita. Jego podstawowa funkcja to produkcja i przechowywanie białych krwinek, które zapewniają odpowiedź immunologiczną. Odpowiedź immunologiczna polega na rozpoznaniu i zaatakowaniu antygenu przez komórki żerne (makrofagi i granulocyty obojętnochłonne) a następnie zniszczeniu przez limfocyty T i B. Mechanizmami oddziaływania organizmu na drobnoustroje i inne patogeny zajmuje się immunologia.

Wyróżniany następujące typy odporności:

odporność nieswoista, bierna (oporność):

 • niskie pH na powierzchni skóry (pH 3-5), w pochwie (kwas mlekowy) oraz żołądku (kwas solny),
 • występowanie bakteriobójczych składników wydzielin, na przykład lizozym w łzach lub interferon we krwi, laktoferyna w mleku podczas laktacji, ślinie, łzach, siarze, naturalna flora bakteryjna w jelitach

odporność nieswoista, czynna:

 • gwałtowne reakcje oczyszczające drogi oddechowe i pokarmowe, m.in. kaszel, kichanie, wymioty, biegunka,
 • podwyższona temperatura ciała i przyspieszony metabolizm,
 • fagocytoza

odporność swoista, czynna:

 • wytwarzane przez organizm limfocyty B, które w wyniku kontaktu z antygenem ulegają aktywacji i przekształceniu w plazmocyty,
 • przeciwciała, czyli inaczej immunoglobuliny, które mają zdolność do swoistego wiązania się z antygenem,
 • limfocyty T, które dojrzewają w grasicy, gdzie nabywają zdolności do odporności immunologicznej

odporność swoista, bierna:

 • polega na posiadaniu limfocytów B i T oraz przeciwciał, pochodzących spoza organizmu
 • swoista, bierna, naturalna źródło tych czynników obronnych to krew matki (dostarczana przez łożysko),
 • swoista, bierna, sztuczna źródłem jest podana surowica.