Il meglio della ricerca, il buono della natura
Najlepsze z badań, dobro z natury

Badania

W Polsce przez długi czas nie przeprowadzano kompleksowej oceny sposobu żywienia dzieci.

Po raz pierwszy takie badanie wykonane zostało pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2010-2011. Badanie zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji Nutricia www.fundacjanutricia.pl. Obejmowałoono ocenę stanu odżywiania dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności dziecka oraz ocenę sposobu żywienia dzieci. Dane odniesiono do standardów WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz aktualnych zaleceń żywieniowych.

W dietach badanych dzieci wykazano niedobór witaminy D w odniesieniu do zaleceń Konsultanta Krajowego ds. pediatrii dotyczących profilaktyki krzywicy i osteoporozy.

Jednocześnie stwierdzono, że zawartość witaminy A i witamin z grupy B (B2,B6, B12, PP), witaminy C w średniej racji pokarmowej przewyższała normy dwu – trzykrotnie.

Opracowano na podstawie badania „Kompleksowa ocena sposoby żywienia dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy w Polsce”, red. H. Weker, M. Barańska, Warszawa 2011, opublikowanegona stronie internetowej Fundacji Nutricia.